Lielāks/Mazāks
LK/TC 0, Pradžia nuo: 2024-04-27 09:00
V. Nr. Pirmas vairuotojas, Antras vairuotojas Laikas Anks. Pirm.
 • 1 1 K.Svintickienė
  N.Malinauskienė
  A.Dobrovolskaitė
  A.Mereškevičienė

  Woman in black (​More than two women's)

  0:00.00

 • 2 2 E.Migilinskienė
  D.Tigrūdytė
  A.Jokūbaitienė
  L.Kavaliauskienė
  Ž.Šimaitytė - Srūgienė

  Ž.D.E.A.L (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 3 3 E.Puzinienė
  L.Vadoklienė
  D.Poviliauskaitė
  G.Preidienė

  Tango ralis (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 4 4 V.Vaitkūnaitė-Soboleva
  A.Tasiukevičiūtė-Sedekerskė
  S.Grikšaitė
  A.Kanapinskienė

  Peach for Peace (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 5 5 I.Eivė
  E.Vžesniauskienė
  E.Lukoševičienė
  A.Usevičienė

  Nepaskutinės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 6 6 S.Matulienė
  L.Skardžiūtė
  R.Matulytė
  J.Kavaliauskaitė

  Pačios sau šventė (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 7 7 M.Buičik
  V.Šmatovienė
  O.Gafurova
  I.Jonaitienė
  K.Dzisevič

  Braškės-Raganos-Citrinos (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 8 8 E.Kanapeckaitė
  I.Arminė
  Ū.Mazgelytė
  P.Stražnickaitė
  G.Janušonytė

  Surasim kelią (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 9 9 V.Guobužienė
  J.Guobužaitė

  Moterys r(e)alistės (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 10 10 R.Adomaitė
  I.Misiūnienė
  J.Vagonė
  E.Kološevska

  No Problem! (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 11 11 E.Šepkuvienė
  V.Sičiūnaite-Kalytienė
  A.Šiopė
  R.Lukošiūnė

  35+ (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 12 12 A.Okmanaitė - Račkauskienė
  A.Okmanaitė
  G.Okmanaitė
  J.Okmanienė

  Sesės+ (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 13 14 A.Griškevičiūtė
  L.Tamulevičienė
  K.Keiran
  A.Povilaitytė

  Kauno policija (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 14 15 Ž.Petrikienė
  D.Azamatova
  S.Stulpinienė
  I.Stankūnienė
  J.Martišienė

  Perlas (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 15 16 A.Bungardė
  K.Launikonytė

  Speedy Divas (First experience, Historic, Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 16 17 I.Korenevskė
  R.Gasinskaitė
  Ū.Juzėnienė
  M.Blažienė

  e Tram Devyni (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 17 18 A.Tankovič
  J.Skudutė
  I.Čeledinė

  FireFox (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 18 19 L.Venckienė
  V.Klimašauskienė
  A.Giedraitytė
  I.Navikaitė
  I.Šatinskienė

  Ralio solistės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 19 20 L.Stonkuvienė
  L.Gečienė
  K.Bagdonienė
  N.Tamonienė

  JUODAI BALTA (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 20 21 K.Kurtinaitytė
  D.Valentukonienė
  I.Prakapavičienė
  O.Bukšnienė
  R.Valentukonytė

  Pavojus vyrams (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 21 22 G.Veličkė
  G.Šraibienė
  E.Kerulė
  E.Butrimienė

  Barbienhimer (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 22 23 Ž.Jurgelionienė
  D.Jakučionienė
  D.Čalnarienė
  Ž.Jurgelionienė
  L.Jakučionytė

  Magnetinės audros (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 23 24 D.Tamošiūnienė
  V.Paškevičienė
  J.Šiurskienė
  Ž.Čekaitytė

  Chicago BOOM! (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 24 25 R.Zakarienė
  A.Balnienė
  L.Andziulienė
  J.Ramzytė

  Kita kairė (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 25 26 E.Šukytė-Aušiurė
  A.Palionė
  L.Legenzovaitė-Rastenė
  U.Lenkuvienė

  Charitės (​More than two women's, Renault)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 26 27 V.Auškalnienė
  I.Zlatkutė
  R.Tamulevičienė

  Draivės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 27 28 A.Mažeikienė
  R.Karpavičiūtė
  V.Mažeikaitė
  N.Juodkaitė

  Sėlinančios Vapsvos (Historic, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 28 29 D.Jasikonienė
  P.Kimbirauskaitė
  Š.El Raed
  G.Radzevičienė

  Dancing Queens (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 29 30 E.Budrienė
  L.Poškuvienė
  A.Šedienė

  Ralyje su MAMA (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 30 31 L.Balčiūnė
  N.Keraitė
  M.Simonaitė

  Keraitės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 31 32 S.Miliauskienė
  I.Skierytė
  S.Kleinaitė
  K.Remeikytė
  K.Rušaitė

  Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 32 33 B.Tr
  J.St
  I.Ar
  A.Ma

  TEQUILA-BOOM (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 33 34 E.Dambrauskiene
  D.Širmenė
  R.Viržintienė
  R.Palionienė
  B.Šileikienė

  Voveruškos (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 34 35 A.Kilsch
  L.Morkūnienė

  Go Ahead (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 35 36 E.Gedgaudaitė
  R.Gajauskaitė
  A.Rogačevska
  I.Nechvedovičienė
  D.Genytė

  IKEA komanda Nr1 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 36 37 I.Jocytė
  S.Baronaitė
  L.Šileikaitė
  G.Dabužinskaitė

  Pajūrio angelai (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 37 38 A.Stėgvilė
  I.Gureckytė
  M.Adlytė
  V.Bumbulytė

  EPOWER (First experience, ​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 38 39 I.Stambrauskienė
  I.Kočiūnaitė
  V.Šukėnaitė
  D.Petrikienė

  Lauko gėlės (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 39 40 A.Stankevičė
  M.Janulevičiūtė

  PRADŽIAI.. (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 40 41 G.Jonuškienė
  Ž.Štilpaitė

  Ponios (First experience, Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 41 42 J.Cinaitienė
  G.Skinderytė
  S.Kostakovaitė
  G.Lazdauskė

  BIOCOS komanda (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 42 43 A.Grudzinskienė
  J.Kurlinskaitė

  SISTERS ON WHEELS (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 43 44 D.Gučienė
  A.Valkauskienė
  K.Kizytė
  D.Valkauskaitė

  GLG (​More than two women's, Renault)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 44 45 G.Danisevičiūtė
  I.Bobinienė
  J.Veličkienė
  A.Gražulė

  Sostena Renault Austral (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 45 46 N.Slavinskaitė
  A.Ramašauskė
  I.Vilčiauskienė
  S.Misiulytė

  Šiaulių policija (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 46 47 U.Jonelytė - Debeikienė
  A.Bruneizerė
  K.Girdauskaitė
  I.Skupaitė

  Platus Pasirinkimas (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 47 48 A.Ramonaitė-Bočkienė
  S.Glovackienė
  M.Jurkevičienė

  UOGOS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 48 49 V.Nomeikienė
  R.Sinkevičienė
  V.Babičienė
  A.Bagdonavičienė
  R.Sinkevičienė

  Oi ne (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 49 50 I.Kožajeva
  E.Tamošauskienė
  L.Merkelienė
  D.Aleknavičienė

  LEDI'nės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 50 51 L.Vasiliauskienė
  A.Paliulienė
  R.Kivylienė
  V.Šimaitienė

  RallyQueens (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 51 52 Ž.Manionienė
  Ž.Kukeniene
  J.Dedelaitė

  ARX AUTO (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 52 53 J.Muraškienė Remezė
  G.Širvaitė
  R.Bartkutė Dėdinienė
  V.Dulaitė

  Slyvos tašėj (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 53 54 L.Kaminskienė
  G.Goberė
  L.Sabienė
  M.Sabaitė

  Ladies In Red (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 54 55 E.Česnulienė
  A.Stančikienė
  V.Bučelienė
  D.Janavičienė
  J.Daunoravičienė

  Red Lips (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 55 56 G.Statkevičiūtė-Gylienė
  B.Šarkanienė

  KOMETOS (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 56 57 M.Navickaitė
  G.Stuopelytė
  L.Kuklytė
  G.Urbonė
  M.Venckutė

  AdVenture (First experience, ​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 57 58 S.Benetienė
  M.Venediktovė
  T.Kiršienė
  A.Česnulevičienė

  CRAMO1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 58 59 D.Morkvėnaitė
  N.Mažeikienė
  V.Nastulevičiūtė
  V.Turuto

  ePOWER (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 59 60 L.Daukšienė
  G.Paškauskienė
  V.Čereškė
  R.Kanišauskienė

  Need money for Lambo (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 60 61 R.Sviderskienė
  E.Smailė
  I.Astrauskytė

  Cramo2 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 61 62 U.Mališauskaitė
  B.Lapinskaitė
  A.Glumbakaitė
  V.Paškevičiūtė

  Kamanės (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 62 63 G.Balnanosytė
  D.Inčytė
  I.Dalbokienė
  D.Bielskytė

  Nekabink makaronų (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 63 64 G.Sabaliūtė
  Ž.Šarkinaitė
  R.Savulienė
  G.Petkuvienė

  Auksinės kamanės (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 64 65 S.Arnašiūtė
  .

             (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 65 66 A.Kulbačiauskienė
  Ž.Malakauskienė
  O.Mažeikaitė
  J.Petraitienė

  Ir dangus Ir pragaras (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 66 67 O.Abramavičienė
  R.Sabaitė
  V.Arbašauskienė
  V.Štreimikienė

  O mums juodai (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 67 68 K.Tyliūtė-Kviklienė
  L.Brizgytė
  D.Petkevičiūtė
  M.Bareišytė
  I.Levčenkė

  POLICEWOMAN POWER (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 68 69 P.Janulytė
  J.Leonienė
  A.Ivanova

  Oro mergaitės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 69 71 S.Markevičė
  A.Armoškaitė
  K.Lunskė
  L.Žiūkienė

  PO PIRMĄ! (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 70 72 D.Krivickaitė
  S.Mackevičienė
  M.Stankevičė
  M.Kazlauskaitė
  B.Pauraitė

  Penkiese valtyje be šuns (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 71 73 R.Grigaityte
  D.Gribuliene
  R.Grigaityte
  E.Bilinskiene
  T.Petrauskiene

  Visai normalios (​More than two women's, Renault)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 72 74 R.Didžiulienė
  I.Davainytė
  J.Saletis

  CRAMO3 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 73 75 L.Gric
  A.Lenartė
  G.Gurskaitė

  Sostena Renault Espace (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 74 76 Ž.Kulėšė
  M.Aniskovič
  G.Žukienė

  Gren Ladies 1 (​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 75 77 E.Lietuvninkaitė
  A.Matkevičienė
  M.Bitautė
  A.Butkuvienė
  A.Vasiliauskaitė

  IKEA komanda Nr.2 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 76 78 J.Pakeltienė
  R.Ambroževičiūtė
  D.Petreikienė
  R.Sermontytė- Baniulė

  Damutės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 77 79 J.Savickienė
  U.Pauliukienė
  L.Pakutinskienė
  K.Krupinienė

  Ralio Laumės (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 78 80 J.Račilauskaitė
  D.Mačiulytė
  A.Gečaitė
  L.Bieliauskaitė
  I.Birgelytė

  Stabilios (​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 79 81 G.Šiumbrytė
  L.Jaciunskaitė
  G.Armalytė
  E.Burzdikaitė

  DZŪKAITĖS ekipažas nr 1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 80 82 A.Kumpaitytė
  D.Jonikienė
  E.Gaidamovičė
  V.Survylaitė
  I.Gaidamovičė

  Book it now komanda (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 81 83 P.Kiškienė
  A.Stachova
  I.Jokšaitė
  J.Krukonienė

  ROBO GIRLS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 82 86 D.Gacevičienė
  R.Rulienė

  Fast mamas (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 83 87 M.Valytė
  R.Urbaitienė
  I.Galiauskienė
  M.Morkūnaitė

  Litcargus1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 84 88 R.Zebčiukė
  J.Rutkauskaitė
  R.Karpovičiūtė
  A.Pargaliauskaitė

  Fungang (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 85 89 P.Adamavičė
  R.Tarailytė
  K.Šiumbrytė

  DZŪKAITĖS ekipažas nr 2 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 86 90 A.Leimontaitė
  A.Lysovaitė
  S.Lukoševičiūtė
  K.Liškaitė

  Litcargus3 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 87 91 S.Zabarskienė
  K.Engelgardt-Tkačuk
  D.Kariniauskaitė
  L.Gedvilaitė
  K.Engelgardt-Gorlukovič

  Eurodance ladies (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 88 92 R.Augaitienė
  J.Budrė
  I.MASEVIČĖ

  PROBROPOWER (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 89 93 E.Vitkūnaitė
  I.Petkienė
  L.Žentelytė
  J.Šarkauskaitė

  Velniškas greitis (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 90 94 R.Šiukščiūtė
  D.Ginevičiutė
  N.Lotužė

  Litcargus6 (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 91 95 A.Kazakevičienė
  K.Liorančienė
  S.Grockienė
  A.Razmienė

  3 LYGIŲ KOKYBĖ (Rookie, First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 92 96 D.Survilaitė
  V.Mažonienė
  K.Verbickienė
  L.Laurukėnaitė-Sčastna

  Team Flamingo (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 93 97 I.Solovej
  A.Rancaitė
  I.Derbinaitė
  S.Kovzan

  Litcargus 5 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 94 98 K.Paškevičienė
  M.Mikalajūnaitė
  R.Grigalevičiūtė

  Litcargus2 (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 95 99 O.Šapranauskienė
  J.Blaževič
  S.Pociukonienė
  V.Batulevičiūtė

  EUROCASH1 (1 komanda) (First experience, ​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 96 100 L.Mylimaitė
  M.Balionienė
  L.Talačkienė
  A.Mickutė

  Pro Bro Sisters (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 97 101 E.Poškaitė
  E.Motiejūnienė
  J.Bliumbergienė
  A.Zubrytė
  I.Čypaitė

  IKEA komanda Nr.3 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 98 102 A.Remeikaitė
  A.Žmuidinaitė
  V.Macijauskaitė
  R.Kotvickaitė
  J.Davydova

  Litcargus 4 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 99 103 A.Gelmanė
  A.Jočienė
  L.Noreikienė

  #FOLLOWME (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 100 104 J.Inesė Paukštytė
  D.Skamarakaitė
  L.Kimsė
  L.Jakubovska

  Neskubėk ir būsi paskutinis (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 101 106 J.Grinkevičienė
  E.Dudonienė
  V.Kaknevičienė
  L.Šidlauskienė

  #Ralistės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 102 107 E.Petrulevičienė
  G.Kaminskaitė
  J.Vaitkevičienė
  R.Michnevičienė

  PRO BRO (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 103 108 J.Andruškevičiūtė
  I.Purkenienė

  Hot w(h)eels (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 104 109 G.Sobolevskienė
  Ž.Dobrovolskytė
  A.Aleksandravičiūtė

  Varatoko Raganos (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 105 110 S.Zuozienė
  D.Pumputienė
  A.Mazūraitė
  I.Statkevičiūtė
  Y.Bezvuliak

  Open 24 team wearing KEEN 1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 106 111 A.Frolova
  B.Kirvelienė
  I.Aukštuolytė
  I.Gaižutienė

  DriveHERS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 107 112 A.Butkevičienė
  N.Nikitaravičiūtė
  D.Verbanovaitė
  V.Kondratovič

  EUROCASH1 (2 komanda) (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 108 113 G.Staponaitė
  R.Šimkūnaitė

  Žemaitės grįš vėliau (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 109 114 R.Jazbutienė
  S.Bidvienė
  R.Varanauskaitė
  S.Navikaitė
  K.Danaitytė

  Open 24 team wearing KEEN 2 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 110 115 R.Markelevičienė
  S.Nevulienė
  V.Kuojienė
  I.Leliukienė

  AODES (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 111 116 G.Golubickienė
  L.Kondrotienė
  A.Rastenė
  R.Kukarevičienė

  Kaimynės (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 112 117 U.Dagilytė
  M.Kurčakaitė
  G.Ambrazevičiūtė
  J.Norkutė

  Būtume atvarę su SMART, bet netilpome (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 113 118 A.Srėbalienė
  L.Žagarienė

  PRO BRO 5 ekipažas (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 114 119 J.Jokūbaitienė
  G.Kęsminaitė-Pudžemė
  L.Benėtienė
  L.Banienė
  J.Lelėnienė

  FOUR WHITE AND ONE BLACK (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 115 120 A.Sutuginas
  A.Žukauskė
  H.Ivanova
  Y.Tsimashenka

  Mi Vida Loca (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 116 121 A.Sapkevičienė
  M.Sėlis
  J.Čokovienė
  D.Raudonė

  Kaimynėlės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 117 122 A.Baliūnienė
  L.Baubkuvienė
  D.Staniulienė
  I.Armalienė

  FainosGo (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 118 123 P.Rutkaitė
  M.Banionytė
  B.Ižganaitytė
  R.Merkevičiūtė
  A.Ižganaitytė

  ULUWATU (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 119 124 J.Berezinskaja
  N.Launikonytė
  N.Semionova

  Rock and roll ladies (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 120 125 E.Šmoilovaitė
  L.Skinderė
  D.Šmoilovaitė
  A.Bernatavičiūtė

  beSarmatės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 121 126 J.Viršilaitė
  E.Žvinakevičiūtė

  Cibiliekų Vištos (First experience, Historic, Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 122 127 P.Balsytė
  A.Steponaitytė
  A.Petručionė
  I.Graičiūnienė

  Alpakos (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 123 128 A.Grigaliūnaitė
  V.Dūdėnienė
  J.Vidrickaitė
  I.Stunžaitė

  Zarasų IPA (First experience, ​More than two women's, Renault)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 124 129 J.Šidlauskaitė
  R.Šidlauskaitė
  G.Šidlauskaitė
  G.Rumbaitė
  S.Volskienė

  BrainStorm (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 125 130 M.Luiza Švedaitė
  K.Baranauskienė

  Princesei reikia naujų kerzų (First experience, Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 126 131 M.Stolnikova
  V.Vilutytė
  A.Žukauskaitė

  Biuro fėjos (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 127 132 L.Vaigauskaitė
  G.Glebavičiūtė
  L.Aidukienė
  V.Makušinaitė

  DANA TEAM 1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 128 133 R.Bernatavičiūtė
  G.Baliukynaitė
  S.Licė
  A.Grigaravičiūtė - Česnulienė
  E.Savulionienė

  Šešėlių valdovės (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 129 134 O.Kalvaitiene
  G.Suchockienė

  Stiliaus kablys (Two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 130 135 I.Ferencienė
  L.Linkutė
  G.Mikutavičiūtė
  S.Blažiūnaitė

  Automobilio Bičiulės (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 131 136 G.Šmukštaitė
  A.Kurnosova
  B.Žiogaitė-Vagonė

  Gren Ladies 2 (First experience, ​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 132 137 S.Sabutienė
  R.Prapiestytė
  G.Pocienė
  I.Amankulovaitė

  BŪK SAUGUS! Nr.1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 133 138 V.Lukoševičienė
  N.Lukšienė
  O.Vaitkūnienė
  E.Dubetienė

  MFilter1 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 134 139 A.Kuncytė
  V.Čepulienė
  O.Parulė
  V.Goštautaitė

  IṢ̌ ŽAISLŲ PLANETOS (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 135 140 E.Navickienė
  K.Martišonok
  K.Kolovšic
  A.Plėtienė
  J.Carolina Lam Canales

  OMEGA (First experience, ​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 136 141 R.TILVIKIENE
  R.DUCINSKE
  L.NOSEVIC
  K.SUKIENE

  LADIES CIRCLE (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 137 142 V.Pranaitytė
  S.Petniūnaitė
  M.Patapavičiūtė
  S.Mickutė Gorgolienė

  DANA TEAM 2 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 138 143 A.Trukšina
  R.Romanovskaja
  I.Iliuk
  T.Kiriyanova
  A.Olševskaja

  Tančiki (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 139 144 A.Keniausytė
  A.Kanopkinienė
  U.Stepanauskaitė
  A.Stepanauskaitė

  Itališka šeimynėlė (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 140 145 D.Butkutė
  L.Banaitytė
  S.Kilpytė
  I.Burinskaitė

  DALSO (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 141 146 A.Bistrickaitė
  I.Novikova
  V.Butkevič

  Mon Style (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 142 147 E.Skardžiuvienė
  R.Masiulienė
  J.Paškauskaitė
  N.Matulevičienė

  PASIKLYDUSIOS LAIKE (Historic, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 143 148 R.Leparskienė
  E.Pečiulienė
  D.Čatrauskienė
  Š.Jurkūnienė

  MFilter 2 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 144 149 I.Grainė
  S.Batejeva
  F.Pučkoriūtė

  SAVY Važiuojam! 1 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 145 150 I.Bingelytė
  J.Valinčiūtė-Kazakevičienė
  E.Rulevičienė

  TEXAS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 146 151 E.Vinikė
  R.Bikelienė
  E.Karužel
  G.Rimkienė

  PRO BRO1 ekipažas (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 147 152 A.Dirgėlienė
  V.Gžibovska
  R.Mališauskienė

  BŪK SAUGUS! Nr.2 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 148 153 G.Šapalė
  K.Bistrickienė

  Chromatinės (Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 149 154 A.Jokubauskienė
  J.Grikštienė
  G.Jokubauskaitė
  V.Jakštienė
  D.Kartanaitė

  No Gentlemen (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 150 155 G.Pajarskaitė
  J.Nagytė
  A.Petrikaitė

  Ayvens Ladies1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 151 156 M.Buivydaitė-Čerkauskienė
  E.Meškauskienė
  A.Šarkanaitė
  L.Kutkienė

  GRL PWR (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 152 157 D.Pilsudskienė
  M.Kaulinienė
  D.Kundrutienė
  J.Milčiūtė-Karbonskė

  Mamadienis (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 153 158 A.Kondrotė
  R.Spranginienė
  A.Slavinskienė

  SAVY Važiuojam! 2 (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 154 159 M.Sabaliauskienė
  E.Ladigaitė-Bindokienė
  J.Masevicienė
  U.Jasonė

  JEMU (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 155 160 S.Prakelė
  A.Pranskevičiūtė
  E.Hashimoto
  S.Mauragaitė

  Rally animals (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 156 161 M.Pilkytė
  A.Atkočiūnaitė
  R.Trumpelienė

  Viešosios tvarkos biuras (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 157 162 V.Palaimė
  V.Montrimaitė
  M.Navickaitė
  J.Straigienė

  Myliu (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 158 163 V.Genienė
  E.Liachovic
  L.Markevičienė
  N.Subel

  Blonde Spritz (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 159 164 I.Lemeščukienė
  E.Leonavičienė
  K.Lemeščuk
  M.Voitechovska

  PETUNIJOS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 160 165 D.Paukštytė
  M.Lopatina
  D.Žaganevičienė
  E.Baliūnaitė

  DKV Vibes 1 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 161 166 J.Glebuvienė
  I.Plėštienė
  D.Balandė
  G.Stražnickienė

  Spalvotas adrenalinas (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 162 167 K.Rutkauskaitė
  J.Čivilė
  M.Jakubauskaitė
  D.Daugėla

  No Name (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 163 168 G.Šerkšnienė
  O.Česnavičiūtė
  A.Kvedaravičiūtė
  K.Kučinskaitė
  V.Kučinskaitė

  VAK GO (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 164 169 S.Laurinaitienė
  L.Merzlikina
  K.Jakštienė

  Gražios.Stiprios.Protingos (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 165 170 N.Olekaite Karaciejienė
  M.Sakalauskaitė
  G.Ostapenkaitė
  M.Pekoriūtė
  A.Voverytė

  Kartais normalios (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 166 171 P.Krasauskienė
  B.Liorentienė
  K.Sprindė

  IOCO POCO Team (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 167 172 E.Šateikaitė
  V.Savickienė

  Ayvens Ladies2 (First experience, Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 168 173 G.Minelgienė
  G.Kondrotaitė - Žaltauskienė
  Ž.Šneiderienė
  J.Turauskytė

  PIVOT (table) (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 169 174 I.Rynkovičė
  J.Pranckūnė
  I.Bakūnienė
  M.Lebedžiuvienė

  BRokerės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 170 175 J.Šiaudinienė
  A.Ramanauskaitė
  I.Kapcevičienė
  D.Michalkevičiūtė

  DKV Vibes 2 (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 171 176 L.Šimonėlienė
  V.Pikciūnaitė
  M.Bučelienė
  D.Spėčiuvienė
  V.Večerienė

  Normalios, tol kol nesusitinkam (​More than two women's, EV)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 172 177 B.Jocienė
  I.Tamošiūnaitė
  G.Vaškevičiūtė
  I.Morkevičienė
  A.Sutkienė

  SolviMeda 1 (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 173 178 M.Mažeikaitė
  M.Bujel
  E.Mackevič
  R.Vasilčik

  Punk THUNDERBIRDS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 174 179 G.Balčiūnė
  I.Gutauskienė
  M.Rutkauskaitė

  4FUN (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 175 180 V.Bražukaitienė
  E.Šimonienė
  D.Poboikina
  J.Žilinskytė Kovgerė

  Trakų r. globos centro Angelai (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 176 181 V.Kėdžiutė
  K.Šulskytė
  G.Ramoškaitė

  Važiuoja Ralistės (Historic, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 177 182 G.Kaulakienė
  A.Zvicevičienė
  A.Kalinauskaitė
  E.Mickuvienė

  Moller GO GO (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 178 183 J.Chmara
  E.Remeikaitė
  K.Kim Taisan
  D.Grygorian

  Punk IDOLS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 179 184 I.Lapinskienė
  G.Gertienė
  G.Mažeikienė
  B.Agata Skliaustis

  car1 team (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 180 185 S.Jermolajeva
  O.Jermolajeva
  P.Suchovej

  Polina (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 181 186 A.Šivokaitė - Tvarogelskienė
  G.Zarambienė
  R.Šilobritienė
  V.Sesicka

  BE PROBLEMŲ (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 182 187 A.Rožkovienė
  U.Eigirdienė
  I.Naujokaitienė
  K.Bendinskė

  SolviMeda 2 (First experience)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 183 188 R.Butrimaitė
  O.Rimydytė
  N.Lopušniak
  E.Šapokienė
  A.Dobilinskienė

  Nepėsčios (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 184 189 G.Bagdonaitė
  M.Mačiulytė-Piepolienė
  S.Markovskienė
  G.Gelažytė

  Citadele Leasing (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 185 190 S.Peseckienė
  I.Skuodytė
  B.Dambrauskienė
  R.Jarkovienė

  FinLadies (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 186 191 D.Sirusaitė
  L.Staškė
  M.Filipova

  Creditinfo Lietuva (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 187 192 E.Bačinskienė
  J.Bakina
  A.Grėbliauskaitė
  S.Bagdzevičienė
  E.Stanionytė

  Offline (​Guest)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 188 193 V.Egurnova
  A.Hurinovic
  I.Lapeikytė
  J.Klevienė

  Punk DIVAS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 189 194 L.Skinderienė
  I.Samalė

  Jėga slypi moterų bendrystėje (First experience, Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 190 195 J.Kuliešytė
  I.Laugalienė
  G.Jankauskaitė

  VIT Ladies (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 191 196 J.Stirbienė
  A.Ignotienė
  L.Zulonė
  A.Grigaitytė

  Denim Divas (First experience, ​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 192 197 I.Pratapaitė
  A.Kudabaitė-Achramovičė
  V.Mironova
  K.Sucharevska

  Punk SPARKS (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 193 198 R.Šatkauskaitė
  S.Žaunėriūtė
  K.Gaudėšiūtė
  L.Laurušonytė

  Draudimo bitės (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 194 199 G.Kukalytė
  K.Strazdaitė
  A.Margarian
  J.Stonytė

  Racing Queens (​More than two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
 • 195 200 K.Matskevich
  V.Suchockienė

  AERO (First experience, Two women's)

  0:00.00

  +0.00

  +0.00
Viso: 195