Sezonas: 2020
02.10-03.10.2020

Naujienos

Remiantis LR SAM-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020m. birželio 16 d. sprendimo nr. V-1467 "Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų" Pakeitimo" (2020m. rugsėjo 03 d. Nr. V-1968)
Prašome planuojančių važiuoti stebėti ralį užsiregistruoti, užpildant šią formą. 

Žiūrovų registracijos forma

According to Decision No. V-1467 of the Minister of Health of the Republic of Lithuania -
Head of State Emergency State Operations of 16 June 2020 "On Necessary Conditions for
Organizing High-Capacity Sports Competitions"(No. V-1968 of 3 September 2020)

We kindly ask all spectators who are planning to visit rally to make a registration by filling
the form.

Registration of Spectators