Sezonas: 2021
10.09-11.09.2021

Naujienos

Gerb. Sportininkai, primename Papildomų nuostatų punktą:
4.2. PARAIŠKŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA: Dalyviai privalo pilnai užpildyti ir pateikti elektroninę paraiškos formą, naudodamiesi internetine paraiškos sistema, kurią galima rasti www.autorally.lt . Paraiškos forma turi pasiekti organizatorių iki šių nuostatų 4.1. punkte nustatytų terminų. Paraiška laikoma priimta ir dalyvių ekipažai skelbiami publikuojamame www.autorally.lt padavusių paraiškas dalyvių sąraše, kai pilnai sumokamas startinis dalyvio mokestis.
------------
Dear Athletes, we are kindly remind you the following article of the regulations:
4.2. ENTRY PROCEDURE: Competitors may enter the event using the on-line entry system which can be accessed via www.autorally.lt .  Entry form must reach the Organiser until date according to 4.1. point of these regulations. Entries are only accepted and published if accompanied by the total amount of entry fee.